O projektu - Nikola Tesla

Title
Idi na sadržaj
O projektu
Jačanje kapaciteta OCD-a kod upravljanja kriznih situacija i etičnog poslovanja
 UP.04.2.1.11.0248
 
Ciljevi projekta nalaze su u Teslinim riječima:
„Svi mi moramo imati neki ideal koji će upravljati našim ponašanjem i zadovoljiti nas, ali on nije materijalan, bez obzira je li vjera, umjetnost, znanost ili bilo što drugo, samo je važno da djeluje kao nematerijalna sila.“

Svrha i opravdanost
Glavni cilj je osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen društveno-ekonomski razvoj te ujedno ojačati Organizacije civilnoga društva (OCD) lokalnih zajednica na inovativan način. Jačanje kapaciteta OCD-a ovim projektom realizira se putem suradnje triju udruga s ciljem izgradnje vlastitih kapaciteta za suočavanje sa kriznim situacijama, kao i organiziranje aktivnosti kojima se građanima osiguravaju usluge od općeg interesa upravo prilagođene novonastalim situacijama. Prema Strategiji Europa 2020, naglašeno je da je potreban koordiniran pristup u rješavanju problema i izlazu iz krize u čemu trebaju sudjelovati svi socijalni partneri, uključujući i civilno društvo što je uključeno u ovaj projekt.

Projektni ciljevi će biti realizirani putem sljedećih aktivnosti:
Udruga Nikola Tesla - Genij za budućnost dodijelit će Nagradu za etično poslovanje
Za vrijeme trajanja Projekta organizirat će nekoliko edukativnih radionica, panel rasprava i konferencije s ciljem promocije i poticanja etičnog poslovanja i djelovanja na području Republike Hrvatske, potom će provesti odabir nominiranih kandidata za Nagradu za etičnost koju će dodijeliti za 2022. godinu. Svim navedenim aktivnostima će doprinijeti povećanju svijesti javnosti o važnosti etičnoga poslovanja i djelovanja za društvo u cjelini, a posredno i povećanje svijesti javnosti o značaju implementacije kreativnosti i inovativnosti u poslovanju i djelovanju. Kod odabira kandidata svoj doprinos će dati i Transparency International Hrvatska. Svrha ovog projekta jest i javno odati priznanje pojedincima i nagrađivati ih, ponajprije za etično djelovanje i poslovanje te humanizam kao primjer ostalima, osobito mladima.

Hrvatska zajednica inovatora provest će edukativne radionice o korištenju 3D printera u izradi zaštitnih vizira
Putem Projekta nabavit će potrebnu opremu te održati dvije radionice o korištenju 3D printera u izradi zaštitnih vizira za potrebe zaštite od  bolesti uzrokovane korona virusom – COVID-19. Radionice će se održati za predstavnike STEM udruga i udruga inovatora u Hrvatskoj kao i za djelatnike u obrazovanju, medicinske djelatnike i druge. Hrvatska zajednica inovatora ovom nabavkom opreme jača svoje kapacitete te ujedno pridonosi provedbi aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima, odnosno pridonosi zaštiti od korona virusa u području najvećeg broja oboljelih u Republici Hrvatskoj i Gradu Zagrebu.

Centar za razvoj osobnih potencijala Mentis
Centar Mentis će organizirati i održati radionice psihološke i fiziološke pomoći potrebitima u kriznim situacijama.
Na radionicama će se poticati pojedince i grupe da koriste psihološke, socijalne, kulturne i druge resurse kako bi što prije počeli normalno funkcionirati, a osvijestit će im se i djelovanje mogućih sekundarnih stresova kao što su gubitak životnih resursa, nedostatak društvene podrške, narušena socijalna mreža i drugo. Putem radionica i predavanja će se nastojati osnažiti psihološku i fizičku otpornost osoba pogođenih bolesti uzrokovane virusom Covid -19 i potresom.

Dodatne vrijednosti Projekta
Partneri potpisuju Sporazum o suradnji u području daljnjeg jačanja OCD-a na lokalnoj razini kao temelj dugoročne suradnje u daljnjim aktivnostima nakon provedbe ovoga projekta što će osigurati institucionalnu održivost.
Sve će biti snimljeno i prezentirano i u online obliku te će i nakon provedbe biti dostupno na stranicama partnera. Nabavljena oprema će se i dalje koristiti za održavanje radionica po završetku projekta kao i dodjeljivanje Nagrade za etično poslovanje.
Znanja stečena na Projektu putem različitih kanala prenosit će se suradničkim udrugama koje djeluju na području Republike Hrvatske, a nisu uključene u ovu provedbu.
  • Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
  • Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
  • Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Udruge Nikola Tesla-Genij za budućnost.
  • Stajališta izražena u ovoj publikaciji/programu/izlošku/videu/audio materijalu isključiva su odgovornost Udruge Nikola Tesla-Genij za budućnost i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske
  • Mrežna stranica izrađena je u okviru projekta UP.04.2.1.11.0248 - Jačanje kapaciteta OCD-A kod upravljanja kriznih situacija i etičnog poslovanja kojega je sufinancirala EU iz ESF.
Natrag na sadržaj