Pravilnik o dodjeli nagrade - Nikola Tesla

Title
Idi na sadržaj
Pravilnik o dodjeli nagrade
PRAVILNIK O DODJELI NAGRADE NIKOLA TESLA ZA ETIČNO POSLOVANJE

Zagreb, studeni 2022.
Članak 1.
 1. Ovim se Pravilnikom propisuju prava i obveze za dodjelu  "Nagrade Nikola Tesla za etično poslovanje“ (u daljnjem tekstu: Projekt)
 1. Pravilnik suglasno donose Udruga Nikola Tesla - Genij za budućnost (u daljnjem tekstu: Udruga) uz pomoć Transparency International Hrvatska (dalje: TIH) i prof.dr.sc. Božo Skoko.
 1. Projekt se može provoditi svake godine u skladu s odredbama ovog Pravilnika, a  provodit će ga Udruga i TIH
Članak 2.
1.    Dodjeljuje se pojedinačna nagrada prve godine realizacije:
·         Uspješan, inovativan i etičan poduzetnik
2.   U drugoj fazi vremena i plana predviđaju se dvije pojedinačne nagrade i to:
·         Uspješan, inovativan i etičan poduzetnik
·         Uspješan i etičan edukator/znanstvenik (učitelj, profesor, znanstvenik, stručnjak)
Članak 3.
 1. Projekt je ove godine dio projekta „Jačanje kapaciteta OCD-a kod upravljanja kriznih situacija i etičnog poslovanja“ (u daljnjem tekstu: Projekt EU) koji se financira iz Europskog socijalnog fonda i kao tako definiran se mora i provoditi.
 2. Projektom EU koji se provodi od 23. lipnja 2023 do 23. rujna 2023. definiran je plan aktivnosti Projekta. Ovo je prva godina realizacije ovog Projekta.
 1. Prilikom nominacija u obzir se uzimaju sva područja Teslinog djelovanja (zaštita okoliša, korištenje obnovljivih izvora, nove tehnologije, inovacije, humanost, tolerancija različitosti, doprinos očuvanju i postizanju mira…
 2. U prvoj fazi Nagrada se dodjeljuje za područje Hrvatske, a u drugoj za regiju i svijet.
Članak 4.
1.Svrha i cilj ovog Projekta jest javno odavanje priznanja uz dodjelu  Nagrade i to fizičkim osobama po provedenom Projektu u kojem će se ocjenjivati i procjenjivati rad i djelovanje tih osoba po uzoru na rad i djelovanje Nikole Tesle, ponajprije, etičan rad i djelovanje te humanost u radu i djelovanju i to pozitivnim ostvarenjima prava intelektualnog vlasništva i to registriranih i neregistriranih u Republici Hrvatskoj, s učinkom istih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
2. Cilj ovog Projekta, odnosno Nagrade, nalazi se u Teslinim riječima: „Svi mi moramo imati neki ideal koji će upravljati našim ponašanjem i zadovoljiti nas, ali on nije materijalan, bez obzira da li je vjera, umjetnost, znanost ili bilo što drugo, samo je važno da djeluje kao nematerijalna sila.“
Cilj Projekta je stoga poticati na kreativnost i inovativnost, etičnost u svim segmentima društva, ukazati na važnost zaštite i promocije vrijednosti rada i djela povijesnih velikana, poticati na stvaralaštvo u gospodarstvu koje se temelji i djeluje na principima etičnosti odnosno razvijati svijest o važnosti etičnog djelovanja i poslovanja.  Uvesti u sustav obrazovanja te navedene elemente kao važan temelj razvoja kvalitetnog društva budućnosti. Ovim Projektom potiče se smanjenje korupcije koja predstavlja negativan element razvoja gospodarstva.
Članak 5.
Plan aktivnosti realizacije Projekta je sljedeći:
 1. Projekt započinje odabirom članova Komisije iz svih sfera društvenog života, te njihovim potvrđivanjem sudjelovanja u realizaciji Projekta sukladno pravilima Projekta EU.
 2. Proces biranja kandidata započinje u srpnju, kada članovi Komisije započinju analizu tržišta i dublji uvid u poslovanje pojedinih gospodarskih subjekata, potom obavljaju dodatne konzultacije sa stručnjacima i sl. kako bi svaki član Komisije mogao nominirati jednog ili više kandidata.
3. Članovi Komisije se sastaju tri puta tijekom realizacije Projekta:
   3.1. Prvi sastanak služi detaljnijem upoznavanju s Projektom, tijeku aktivnosti provedbe te dopunama Pravilnika.
   3.2. Na drugom sastanku usvaja se Pravilnik, iznose se prijedlozi o kandidatima te se daju dopune dokumenta Ocjenjivačkog listića putem kojeg će se ocjenjivati kandidati za Nagradu. Svaki član Komisije treba predložiti jednog ili više kandidata-poduzetnika s osnovnim podacima o  kandidatu i uz opis zašto je predložen. Takav prijedlog šalje se Udruzi i TIH.
TIH provjerava ispunjavaju li predloženi kandidati kriterije za Nagradu i šalje popis svih kandidata koji ispunjavaju kriterije za daljnju fazu svim članovima Komisije. U popisu su i osnovni podaci o etičnosti, poslovanju i svim zadanim kriterijima važnim za ocjenjivanje.
3.3 Na trećem sastanku članova Komisije provodi  se  ocjenjivanje svakog  kandidata. Svaki član Komisije treba imati Ocjenjivački listić za svakog kandidata uz popis podataka za svakog pojedinog kandidata. Svaki član Komisije treba kratko obrazložiti  svoje nominacije, odnosno istaknuti doprinose i vrijednosti nominiranih u vremenu od 5 minuta.
4.    Nakon ocjenjivanja zbrajaju se ocjene, a tri kandidata s najviše osvojenih bodova su finalisti. Svakog finalista je potrebno informirati o nominaciji i tražiti suglasnost o natjecanju kao i potvrdu o sudjelovanju i predstavljanju finalista u sklopu svečanog programa predstavljanja finalista. Za slučaj da jedan od kandidata odbije suglasnost za natjecanje bira se sljedeći s najviše  bodova uz njegovu prethodnu potvrdu i pristanak za  sudjelovanje.
5.     Tri odabrana finalista  se predstavljaju medijima i javnosti. Također se tiska poseban letak o finalistima i njihovim doprinosima. Na javnom predstavljanju finalista svaki član Komisije daje svoju ocjenu  općeg dojma.
Članak 6.
Kriterij i kategorizacija kandidata za sudjelovanje za nagradu  su slijedeći:
(i)           Položaj u društvu u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu
(ii)          Način djelovanja: samostalno djelovanje ili broj zaposlenih, odnosno, udruženih osoba u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske
(iii)         Inovativnost u radu i djelovanju
(iv)         Etičnost i humanost u radu i djelovanju
(v)          Dužina rada i djelovanja
(vi)         Vrsta inovacija (vrsta intelektualnog vlasništva), način njihovog implementiranja i rezultati implementacije
(vii)       Odgovornost prema međusobno zavisnim pravnim i fizičkim osobama
(viii)      Način rješavanja sporova i izazova u svakodnevnom djelovanju
(ix)         Podrijetlo kapitala za ostvarenje prava intelektualnog vlasništva, te ulaganje ostvarenog
(x)       3 stranice teksta u kojem će se prikazati implementacija i rezultati implementacije intelektualnog vlasništva na jednom primjeru djelovanja kandidata i to unutar sustava kandidata u kojem je intelektualno vlasništvo implementirano i korelacija istog sustava u djelovanju s drugim sustavima te daljnja implementacija ostvarenog, što se smatra prikazom djelovanjem u duhu Nikole Tesle, za potrebe natjecanja.
Članak 7.
Razlozi za isključenje iz natjecanja:
osuđivanost ili utvrđena odgovornost za:
 • povredu prava osobnosti;
 • napad i/ili povredu života i tijela druge osobe;
 • uništenje, otuđenje i/ili umanjenje imovine (bilo materijalne ili nematerijalne) druge osobe;
 • poslovna nesposobnost fizičke osobe;
 • pokrenut postupak stečaja ili likvidacije u odnosu na pravnu osobu;
Članak 8.
Kategorije za ocjenjivanje koje sadrži definirani Ocjenjivački listić su:
       1. Dugovječnost na tržištu
       2. Broj zaposlenih
       3. Uspješnost u izvozu
       4. Etičnost i društvena odgovornost/poslovanje u duhu Nikole Tesle
       5. Inovativnost u poslovanju, broj patenata/broj inovacija
       6. Odgovornost prema zaposlenicima
Za sve kategorije ocjene su  1 - 10 osim kategorije pod brojem 4 za koju se daje ocjena  1 - 20.
Nakon predstavljanja tri finalista, članovi Komisije ocjenjuju dodatno svakog finalista ocjenom 1 - 20  o općem dojmu. Finalist  s najviše osvojenih bodova je pobjednik.
Članak 9.
1.Svaki od članova Komisije je dužan upozoriti na postojanje zapreka iz čl. 7. ovog Pravilnika.
2. Ukoliko neki kandidat bude predložen od 4 i više članova Komisije, a da zadovoljava kriterije biranja automatski se kvalificira u finale. On se ne ocjenjuje za ulazak u finale. Drugi se finalisti biraju bodovanjem. Prethodno osvojeni bodovi se ne zbrajaju.
3. Svaki član Komisije će nakon predstavljanja finalista  dati ocjenu općeg dojma o svakom finalistu od 1 do 20 što su i konačni bodovi bez zbrajanja prethodno osvojenih bodova.
4. U situaciji izjednačenog broja bodova predsjednik Komisije ima pravo na zlatni glas, kojim presuđuje finalistu/pobjednika, ocjenom od 10 bodova.
5.  Finalist s najviše osvojenih bodova je pobjednik i Nagrada će mu biti dodijeljena u sklopu obilježavanja Nacionalnog dana Nikole Tesle, dana znanosti, inovacija i tehnologije, 10.srpnja.
Članak 10.
1.    Nagrada će biti dodijeljena u obliku pisane potvrde dodijeljene nagrade i skulpture, primjerenog izgleda i kvalitete.  
2.    Druga dva finalista također će primiti priznanje za nominiranje u finale.
Članak 11.
Pravilnik se objavljuje na mrežnim stranicama Udruge i stupa na snagu 8 dana od objave.

Dragica Mihajlović –predsjednica Udruge
 • Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
 • Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
 • Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Udruge Nikola Tesla-Genij za budućnost.
 • Stajališta izražena u ovoj publikaciji/programu/izlošku/videu/audio materijalu isključiva su odgovornost Udruge Nikola Tesla-Genij za budućnost i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske
 • Mrežna stranica izrađena je u okviru projekta UP.04.2.1.11.0248 - Jačanje kapaciteta OCD-A kod upravljanja kriznih situacija i etičnog poslovanja kojega je sufinancirala EU iz ESF.
Natrag na sadržaj